Novinky v pracovním právu 2017 / 2018

Naši milí čtenáři, tento týden jsme se se Zuzkou Žatečkovou zúčastnily školení ohledně změn v
zákoníku práce, tak bychom se s Vámi chtěli podělit o ty nejdůležitější změny. Shrnutí najdete ve videu od Zuzky a více si pak můžete přečíst ještě v textu pod videem:

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

První změnou, která nastartovala rok 2018, je navýšení minimální mzdy na 12 200 Kč (73,20 Kč/hod.) z původních 11 000 Kč.

NOVINKA – OTCOVSKÁ

Další změna potěší především čerstvé tatínky, nebo spíš maminky? Jak se to vezme.. Každopádně, stejně jako existuje „mateřská“, vznikne nově od 1.2.2018 tzv. otcovská, což mohou tatínkové čerpat po dobu 1 týdne (7 dní v kuse, ne rozděleně) v rámci 6-ti týdnů od narození dítěte a dávka bude ve výši 70% vyměřovacího základu hrubé mzdy.

NOVINKA – DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Od 1.6.2018 také můžeme zažádat svého zaměstnavatele o dlouhodobé ošetřovné až 90 dnů ve výši 60% vyměřovacího základu hrubé mzdy. Týká se nás to v případě, že se budeme muset postarat o osobu blízkou, která je třeba čerstvě propuštěna z nemocnice či je po vážném úraze a nebude schopna se o sebe sama postarat. V některých případech se ten, kdo potřebuje péči, uzdraví, v jiných bude třeba se o něj starat i nadále a rodina se musí rozhodnout, jak tuto péči zajistí. Dlouhodobé ošetřovné tedy poskytne prostor i pro to, aby se rodina mohla na takovou alternativu připravit a například požádat o příspěvek na péči. Ošetřovné nám může být nepřiznáno, pokud tomu brání vážné provozní důvody.

Zpřísnily se také dotazy na informace směrem k zaměstnanci či kandidátovi, a to například v otázkách na rodinné a majetkové poměry a trestněprávní bezúhonnost. Například už tedy neplatí, že pokud máme v rejstříku nějaký záznam, může to být automaticky důvod k nepřijetí. Důležité je, aby záznam neměl vliv na povahu vykonávané práce. Stejně tak bychom neměli dostat na pohovoru otázku, jestli máme např.exekuci apod., abychom případně nebyli z tohoto důvodu vyloučeni z výběrového řízení i přes to, že jinak splňujeme všechny požadavky na dané místo.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

Ohledně lékařských prohlídek stále platí, že vstupní absolvujeme před nástupem do práce a povinně i před převedením na jiný druh práce, pokud to druh práce vyžaduje. Zaměstnavatel je povinen prohlídky proplácet a to ihned v den nástupu a ne až po zkušební době. Ideální situace je tedy mít PRACOVNÍ SMLOUVU (podepsanou dříve před nástupem), máme tedy čas na VSTUPNÍ PROHLÍDKU a následuje NÁSTUP DO PRÁCE + proplacení prohlídky. V pracovní smlouvě může mít zaměstnavatel zakotvenou větičku, že pokud se na vstupní prohlídku nedostavíme, bude náš pracovní poměr ukončen!! Takže choďme na potřebné prohlídky, které máme navíc právo absolvovat v pracovní době.

DLOUHODOBÉ ZTRÁTY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Nová je také definice dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti – zkráceno na 180 dní z původních 360 dní. O délce trvání vždy rozhoduje lékař, což může být závodní či obvodní, záleží na zaměstnavateli, od kterého z doktorů bude chtít případný posudek, který pak bude mít vliv na to, jestli nás zaměstnavatel převede na jinou práci nebo s námi pracovní poměr ukončí.

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Nově platí už od 29.7.2017, že pokud jsme agenturní zaměstnanci (tzn., že máme uzavřenou smlouvu s agenturou, která nám přiděluje práci u konkrétního zaměstnavatele a i nás platí), nemůže nám v témže měsíci přidělit práci jiná agentura. Zároveň nemůžeme být současně zaměstnaní v pracovním poměru a u agentury práce.

GDPR

Další část školení je dlouho očekávané nařízení EU o ochraně osobních údajů tzv. GDPR (což musí mít všechny firmy zajištěné do 25.5.2018), kde jsme všichni pochopili, že ikdyž to vypadá jako oooooobrovská bublina, nepůjde zas až tak o život, ale o to, abychom měli skutečně zabezpečené a zprocesované všechny citlivé údaje, a uchazeči i zaměstnanci věděli, že jsou jejich údaje v opravdovém bezpečí!

Srdečně všechny zdraví Šárka Sedlářová z Nového startu

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.